struktura społeczno co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Struktura Społeczno -Przestrzenna Miasta

Co to znaczy STRUKTURA SPOŁECZNO -PRZESTRZENNA MIASTA: rozmieszczenie w przestrzeni miasta → grup socjalnych o ustalonych → cechach socjalnych i uwarunkowaniach zamieszkania. Miernikami stanowiącymi podstawę wyróżnienia poszczególnych grup socjalnych w przestrzeni miasta są: status socjalny (w tym status ekonomiczny, poziom wykształcenia, ekipa zawodowa i warunki mieszkaniowe i wartość rynkowa mieszkania), status dla rodziny (wiek, płeć, struktura gospodarstwa domowego, forma własności mieszkania), status etniczny (ekipa narodowościowa, wyznaniowa, miejsce urodzenia, posiadane obywatelstwo). Poszczególne obszary miasta (→ obszary socjalne) zajęte są więc poprzez względnie jednorodne i trwałe ekipy socjalne. W pracach dotyczących → ekologii socjalnej miast stwierdzono następujące prawidłowości zróżnicowań społeczno -przestrzennych: rozmieszczenie w przestrzeni miasta grup socjalnych wg statusu ekonomicznego (dochód, zawód, wykształcenie) jest właściwe z → modelem klinowym struktury przestrzennej miasta; rozmieszczenie wg statusu rodzinnego (typ gospodarstwa domowego, aktywność zawodowa kobiet) jest właściwe z → modelem koncentrycznym Burgessa, zaś rozmieszczenie wg statusu etnicznego jest wieloośrodkowe (→ schemat wieloośrodkowy). → Struktura socjalna mieszkańców miasta znajduje zatem odzwierciedlenie w → strukturze przestrzennej (→ geografia socjalna miast)

Czym jest Struktura Społeczno znaczenie w Słownik geografia S .