struktura społeczna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Społeczna Struktura

Co to znaczy: 1. podział → społeczeństwa na różnego rodzaju → ekipy socjalne (wydzielone z racji na określone → cechy socjalne) i → klasy i → warstwy socjalne (struktura klasowa), związane systemem stosunków i wzajemnych zależności (równoprawnych, obustronnych) wynikających raczej ze → społecznego podziału pracy i zależności jednostronnych mających charakter zależności, upośledzenia jednych grup socjalnych względem innych, → uprzywilejowanych grup. Więzi, a więc zależności wzajemne, obustronne integrują społeczeństwo, zaś powiązania jednostronne, antagonizmy mogą prowadzić do powstawania napięć i konfliktów socjalnych, a w skutku do jego dezintegracji. Kształtują one również → stratyfikację socjalną. 2. podział ludności na → ekipy socjalne, od jednostki poprzez rodzinę, wspólnoty sąsiedzkie po organizacje i instytucje socjalne. Wynika on ze społecznego podziału pracy i związanego z tym zróżnicowania stopnia zamożności – warstwy socjalne (na przykład ekipy zawodowe), jak i z zależności w dziedzinie stosunków produkcji i własności środków produkcji – klasy socjalne (na przykład burżuazja, kapitaliści, robotnicy). Ekipy socjalne wydzielone z racji na określone cechy socjalne, powiązane są z danym etapem rozwoju społecznego

Czym jest Struktura Społeczna znaczenie w Słownik geografia S .