struktura przestrzenna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Przestrzenna Struktura

Co to znaczy: ogół różnego typu form przyrodniczych jak i zagospodarowania materialnego, które znajdują się w ustalonym obszarze, na przykład w obrębie s.p. → regionu wyróżniamy przedmioty fizyczno -geograficzne (między innymi góry, wyżyny, rzeki, jeziora, tereny bagienne, leśne) jak i obszary zainwestowane (mieszkaniowe, przemysłowe, tereny zieleni urządzonej, jest to parki, zieleńce, ogródki działkowe, pola uprawne, tereny komunikacyjne). Przedmioty s.p.mogą występować w → przestrzeni geograficznej: powierzchniowo (pola uprawne, obszary górskie), punktowo (miasta, wsie, ośrodki przemysłowe) i liniowo (rzeki, drogi, linie kolejowe, rurociągi). Przedmioty te pozostają w ścisłym związku, bo pomiędzy nimi zachodzą różnego rodzaju powiązania i stosunki. Trudno zatem rozpatrywać wybiórczo jeden obiekt bez uwzględnienia wpływu pozostałych przedmiotów s.p.to jest definicja pokrewne → strukturze użytkowania ziemi

Czym jest Struktura Przestrzenna znaczenie w Słownik geografia S .