struktura narodowościowa co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Narodowościowa Struktura

Co to znaczy: podział ludności danego państwie czy obszaru we-dług przynależności do poszczególnych narodów, grup → narodowościowych i → etnicznych; udział poszczególnych narodowości w ogólnym zaludnieniu. Do państw niemal jednolitych pod względem narodowościowym należą na przykład: Włochy, Portugalia, Austria. Polska – w przeszłości → kraj wielonarodowe – po zmianie granic wskutek II wojny światowej stała się → krajem narodowym. → Mniejszości narodowe w Polsce liczą od kilku do kilkuset tys. osób (niemiecka, ukraińska, litewska, romska, łemkowska, żydowska, białoruska, tatarska). Z kolei we Francji czy Niemczech, które do II wojny światowej były krajami narodowymi, wskutek intensywnej → imigracji o charakterze ekonomicznym wzrasta udział obcokrajowców. Skomplikowana przypadek etniczna występuje w państwach, które powstały wskutek kolonizacji europejskiej: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia a również sporo państw Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Antyle). Powstał tam jeden, nowy naród obywatelski (amerykański – → Amerykanie, kanadyjski –→ Kanadyjczycy, australijski – → Australijczycy, brazylijski – → Brazylijczycy), składający się z przedstawicieli wielu innych narodów (włoskiego, brytyjskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, portugalskiego i tak dalej). Niezmiernie złożona s.n. występująca na Bałkanach (na obszarze byłej Jugosławii) doprowadziła do rozpadu tej federacji i utworzenia krajów o bardziej jednolitej s.n. Skomplikowaną s.n. posiadają również poszczególne regiony świata, na przykład Kaukaz i Zakaukazie

Czym jest Struktura Narodowościowa znaczenie w Słownik geografia S .