struktura ludności co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Ludności Struktura

Co to znaczy: udział ustalonych grup ludności w ogólnej liczbie ludności w danym czasie na danym obszarze. Podziału ludności na ekipy dokonuje się wg przyjętych mierników, na przykład wg → cech demograficznych, jest to wieku (→ struktura wieku), płci (→ struktura płci) albo wg → cech socjalnych, na przykład wg → zatrudnienia w danym → sektorze gospodarki (→ struktura zatrudnienia), wg poziomu wykształcenia (→ struktura wykształcenia) itd

Czym jest Struktura Ludności znaczenie w Słownik geografia S .