struktura funkcjonalna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Funkcjonalna Struktura

Co to znaczy: ogół działalności społeczno -gospodarczych realizowanych na danym obszarze. S.f. obszaru ustala się przeważnie przez udział zatrudnienia w danej działalności w ogólnym zatrudnieniu na badanym obszarze, jest to → strukturę zatrudnienia w poszczególnych → działach i → gałęziach gospodarki. Stanowi ona podstawę wyznaczania → funkcji dominującej danego obszaru, na przykład miasta i określania stopnia jego → specjalizacji funkcjonalnej. Fundamentem do bardziej dokładnego ustalenia s.f. nie jest jednak struktura ogólnego zatrudnienia, ale struktura zatrudnienia egzogenicznego (→ baza ekonomiczna). W wypadku wzrastającej roli sektora → usług (→ postindustrialna etap) fundamentem określania s.f. może być również liczba, rodzaj i zasięg oddziaływania placówek usługowych na danym obszarze

Czym jest Struktura Funkcjonalna znaczenie w Słownik geografia S .