stolica co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Stolica

Co to znaczy: → miasto będące siedzibą rządu danego kraju (stolica → państwa), ale także władz różnych szczebli, zarządzających określonym terytorium (np. s. stanu, prowincji, departamentu, województwa, powiatu). Hierarchizacja kompetencji oraz zasięg obszaru podlegającego danemu ośrodkowi władzy wynika z podziału administracyjnego kraju. Najważniejsza z nich jest funkcja stołeczna, którą pełnią miasta będące siedzibą rządu państwa bądź, zwłaszcza w przeszłości, siedzibą dworu królewskiego. W → monarchiach parlamentarnych zdarza się, że np. siedziba rządu, mieści się w innym mieście (Amsterdam) niż siedziba dworu królewskiego (Haga), przy czym dwór królewski pełni obecnie jedynie funkcje reprezentacyjne. S. najczęściej położone są w geometrycznym centrum kraju, co uwarunkowane jest strategicznie (łatwiejsze zarządzanie krajem oraz mniejsze ryzyko zdobycia przez potencjalnego agresora). Nie zawsze jednak możliwe jest założenie s. w centrum kraju, np. ze względu na warunki naturalne (np. wnętrze Australii zajmują pustynie) bądź ze względu na uwarunkowania historyczne: → migracje międzykontynentalne, zamorskie (najwcześniej zasiedlony i zagospodarowany obszar Kanady to jej część wsch.), rozwój → kolonializmu (s. krajów kolonialnych stawały się miasta portowe). Po rozpadzie systemu kolonialnego niektóre państwa przeniosły s. z miast portowych w głąb lądu, np. w Brazylii (z Rio de Janeiro do Brasilii), w Nigerii (z Lagos do Abudży). S. kraju jest z reguły największe miasto kraju, np. Paryż, Wiedeń, Budapeszt, lecz w sytuacji, gdy wielkich → metropolii jest kilka i każda z nich ubiega się o rangę s., przywilej ten może uzyskać miasto mniejsze, np. Canberra, Ottawa, Waszyngton. Szczególnym przypadkiem s. są tzw. → superstolice.

Czym jest Stolica znaczenie w Słownik geografia S .