środowko człowieka co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Człowieka Środowisko

Co to znaczy: fragment przestrzeni geograficznej, gdzie żyje człowiek, stanowiący region jego codziennej aktywności. Ś.cz. może przybierać formę krajobrazu albo regionu. Człowiek zaspokaja różnorodne → potrzeby przez użytkowanie zasobów środowiska (wchodząc w stosunki materialne ze środowiskiem), i przez → doświadczanie środowiska (poznawanie, odczuwanie, → wartościowanie, jest to stosunki niematerialne). Ś.cz. stanowi zestaw współzależnych ze sobą przedmiotów: 1. przyrodniczych, które nabierają funkcji socjalnych wskutek wzajemnego oddziaływania człowieka i przyrody; 2. antropogenicznych (techniczno-ekonomicznych, będących efektem materialnej działalności człowieka) i 3. socjalnych (układu jednostek i → grup socjalnych, stosunków socjalnych). Spełniają one określone funkcje dla człowieka albo ekipy socjalnej

Czym jest Środowisko Człowieka znaczenie w Słownik geografia S .