spółka akcyjna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Akcyjna Spółka

Co to znaczy: → podmiot gospodarki nie posiadający jednego właściciela. W celu rozwoju → spółki, jej zarząd, emituje → akcje o określonej cenie nominalnej. Dzięki ich sprzedaży na → giełdzie, uzyskuje się środki finansowe, a jednocześnie spółka staje się własnością szerszego grona akcjonariuszy, mających wpływ na jej działalność. Dotychczasowy właściciel na ogół zachowuje część akcji dla siebie (tzw. pakiet kontrolny akcji). Poprzez transakcje kupna i sprzedaży może mieć miejsce → koncentracja akcji przez jednego lub w obrębie niewielkiej liczby akcjonariuszy. Konsekwencją tego jest przejęcie firmy przez nowego właściciela. Ze s.a. spotykamy się zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym gospodarki.

Czym jest Spółka Akcyjna znaczenie w Słownik geografia S .