społeczność co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Społeczność

Co to znaczy: → grupa społeczna, w której występują dość silne → więzi społeczne pomiędzy jej członkami, np. na zasadzie sąsiedztwa (s. terytorialna, → zbiorowość terytorialna), koleżeństwa, wspólnoty kulturowej itp., oraz mniej lub bardziej trwałe formy życia zbiorowego. S. cechuje się często podobnym stanem świadomości lokalnej, regionalnej czy międzynarodowej, → preferencjami, wyobrażeniami, → stereotypami. Ze spotykamy się np.: 1. w skali lokalnej – na wsi, w małych miejscowościach, dzielnicach miast o małej ruchliwości przestrzennej, gdzie tradycyjne wzorce zachowań utrwaliły historycznie określony wizerunek danej s. (np. mieszkańcy domów przyzakładowych, tzw. → familoków; starych dzielnic miast, skąd młodzi na ogół wyemigrowali a pozostali w nich starsi, dożywający tutaj swego życia); 2. w skali regionalnej – w obszarach, w których widoczne są specyficzne cechy społeczno -kulturowe (np. → Kaszubi, → górale, → Ślązacy); 3. w skali międzynarodowej – s. o wyraźnie odrębnych cechach społeczno -kulturowych i gospodarczych w skali ponadnarodowej itp. (np. muzułmanie, → Żydzi, → Kurdowie, → Ormianie).

Czym jest Społeczność znaczenie w Słownik geografia S .