społeczeństwo co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Społeczeństwo

Co to znaczy: 1. W ujęciu socjologicznym – historycznie ukształtowana, zorganizowana zbiorowość o sporym stopniu złożoności, charakteryzująca się pewną odrębnością od innych s., połączona wspólnotą terytorium, wspólnymi instytucjami i organizacją różnych form życia zbiorowego, → społecznym podziałem pracy, wspólnymi normami postępowania, posiadająca swoje metody komunikowania się, wyróżniająca się intensywnością powiązań między jej członkami i istnieniem pewnej → struktury socjalnej. Formowanie się s., w przeciwieństwie od → państwa, następuje spontanicznie (w sposób niezaplanowany poprzez nikogo). 2. Historycznie wykształcone formy życia społecznego powiązane bezpośrednio z rodzajem stosunków produkcji, obowiązującym na danym etapie rozwoju społeczno -gospodarczego, na przykład s. feudalne, s. klasowe, s. przemysłowe, s. obywatelskie

Czym jest Społeczeństwo znaczenie w Słownik geografia S .