specjalizacja funkcjonalna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Funkcjonalna Specjalizacja

Co to znaczy: → koncentracja określonego rodzaju działalności społecznej lub gospodarczej na danym obszarze, np. w mieście, regionie, powiecie, znacznie przekraczająca potrzeby mieszkańców tego obszaru; skala działalności większa niż przeciętne rozmiary tej działalności w podobnej grupie obszarów, np. powiatów bądź miast tej samej wielkości. S.f. wynika z → terytorialnego podziału pracy, nie ma bowiem sensu, by w każdym mieście było lotnisko, specjalistyczny szpital kardiologiczny, uniwersytet czy wielka fabryka samochodów. Poszczególne miasta specjalizują się w tylko jednej z tych działalności, sprzedając swe wyroby bądź świadcząc usługi na rzecz szerszego obszaru, a nawet eksportując je za granicę kraju. Przykłady silnie wyspecjalizowanych funkcjonalnie miast: np. specjalizacja w zakresie przemysłu chemicznego (Police, Janikowo), specjalizacja naukowa (Oksford, Uppsala), specjalizacja uzdrowiskowa (Busko Zdrój, Polanica Zdrój) itd.

Czym jest Specjalizacja Funkcjonalna znaczenie w Słownik geografia S .