sołectwo co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Sołectwo

Co to znaczy: 1. pomocnicza jednostka samorządu terytorialnego w → gminie wiejskiej, obejmująca jedną albo kilka → wsi, lub także, w razie dużego osiedla wiejskiego, część jednej wsi. Na czele s. stoi sołtys i porada sołecka. 2. przestrzenna jednostka administracyjno -prawna, będąca częścią gminy. Stanowi ona szczebel pośredni pomiędzy → gminą a → wsią. Liczba sołectw w obrębie gminy może być różna, co wynika raczej z wielkości terytorialnej, jak i zaludnienia gminy. Najprostszym wyróżnieniem może być s. obejmujące tylko jedną wieś – to jest wówczas tak zwany wieś sołecka uważana za elementarną (przeciętnie w Polsce s. zajmuje około 500 ha powierzchni i liczy około 400 mieszkańców)

Czym jest Sołectwo znaczenie w Słownik geografia S .