socjologia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Socjologia

Co to znaczy: najogólniej – edukacja o → społeczeństwie, koncentrująca się na opisywaniu i wyjaśnianiu stanu konkretnego społeczeństwa w ustalonym momencie historycznym. Każde społeczeństwo posiada gdyż odmienny kontekst kulturowy i potrzeby lokalne. Stąd nie da się wykryć praw → rozwoju społecznego uniwersalnych dla wszystkich społeczeństw ani określić jednego kierunku tego rozwoju. S. bada: 1. społeczeństwo jako → mechanizm socjalny podtrzymywany w stanie równowagi poprzez wewnętrzne systemy samoregulujące; 2. funkcje pojawiających się zjawisk socjalnych i ich wpływ na cały mechanizm socjalny; konflikty socjalne, które wytrącają mechanizm socjalny ze stanu równowagi, zachowania ludzkie i złożone → struktury socjalne; 5. świat przeżywany (codzienny) jednostek ludzkich (jak rzeczywistość socjalna jest postrzegana i przeżywana poprzez jednostki). S. ulega specjalizacji, zajmując się badaniem poszczególnych przedmiotów i aspektów społeczeństwa, stąd wyłoniła się s. religii, s. kultury, s. miasta, s. wsi, s. medycyny itd

Czym jest Socjologia znaczenie w Słownik geografia S .