slumsy bidonville co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Bidonville Slumsy

Co to znaczy: dzielnice nędzy o bardzo niskim standardzie, występujące raczej w miastach → państw rozwijających się. Regularnie nie spełniają one fundamentalnych norm budowlanych (wznoszone są z odpadów – kartony, deski, złom) ani także sanitarnych, bo pozbawione są urządzeń komunalnych (kanalizacji, dostępu do wody). S. powstają przeważnie „na dziko” w strefie zewnętrznej miasta, charakteryzując się chaosem przestrzennym. Znaczna część ludności zamieszkującej s. nie posiada stałego źródła → dochodu, tu jest wysoki poziom → bezrobocia, a również patologii socjalnej. S. osiągają największe rozmiary w → megamiastach państw rozwijających się, na przykład w Dżakarcie około 70% ludności mieszka w s., w Lagos około 50%, zaś w Meksyku około 40%. W poszczególnych państwach bądź regionach s. są różnie nazywane, na przykład w Brazylii – favellas, w Peru – barriadas. W państwach rozwiniętych gospodarczo dzielnice biedoty występują wokół city w strefie przejściowej pomiędzy city a dzielnicami mieszkaniowymi ludności posiadającej stałe dochody (→ struktura przestrzenna miasta, → schemat stref koncentrycznych). Cechują się niskim standardem zabudowy (zdekapitalizowane kamienice), znacznym bezrobociem, sporą przestępczością (gangi, prostytucja, narkomania)

Czym jest Slumsy (Bidonville znaczenie w Słownik geografia S .