ślązacy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Ślązacy

Co to znaczy: mieszkańcy historyczno-geograficznej krainy Śląsk. Nazwą tą już nareszcie X w. określano obszary dorzecza górnej i środk. Odry, zamieszkałe poprzez różne plemiona słowiańskie (Bobrzan, Trzebowian, Gołęszyców, Opolan, Ślężan). Pochodzi ona od zachodniosłowiańskiego plemienia Ślężan (→ Słowianie), które natomiast przyjęło ją najprawdopodobniej od rzeki i góry Ślęża (ślęg – słota, wilgoć). Z kolei Niemcy wywodzą nazwę Śląsk od germańskiego plemienia Silingów. Położenie na skrzyżowaniu istotnych europejskich traktów handlowych w kierunku wsch. -zach., a również płn.-płd. (poprzez Bramę Morawską) było przyczyną ciągłych walk i konfliktów zbrojnych o tę ziemię. W ich efekcie Śląsk kilkakrotnie zmieniał przynależność państwową, należąc kolejno do: Polski, Czech, Austrii, Prus, Niemiec, a w XX w., w większości, ponownie do Polski. Pograniczny charakter Śląska powodował napływ ludności zróżnicowanej pod względem etnicznym i językowym i przenikanie się różnych wpływów kulturowych. Dość złożone dzieje Śląska wzmacniały poczucie odrębności etnicznej i tożsamości regionalnej Ś. tworzącej się na styku trzech kultur (polskiej, czeskiej i niemieckiej). Jej kształtowanie się uległo nasileniu w XVIII w., w szczególności na Górnym Śląsku, pod wpływem przemian politycznych i intensywnego rozwoju gospodarczego (raczej przemysłu). Ś. ustala się ludność śląską pochodzenia polskiego, nie mniej jednak z racji na rejon zamieszkania odznacza się Ś. właściwych (mieszkańców Górnego Śląska), Ś. cieszyńskich, Ś. opolskich i górali śląskich. Kultura Ś. w obrzędowości, zwyczajach, folklorze zachowała się, mimo germanizacji i widocznych wpływów czeskich, właśnie we wsch. części Śląska (Górny Śląsk, wsch. część Opolszczyzny i Śląsk Cieszyński). Tradycje te były kultywowane raczej na obszarach wiejskich i w takich miastach Górnego Śląska, które były uprzemysławiane w XVIII i XIX w. (Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska). Z kolei miasta uprzemysławiane po II wojnie, których postęp następował w oparciu o zasoby napływowej siły roboczej, charakteryzowało mocne wymieszanie ludności autochtonicznej z napływową. Inaczej z kolei kształtowała się przypadek na Dolnym Śląsku. Od zach. postępowała silna ekspansja ludności niemieckiej, a w skutku doszło do germanizacji Dolnego Śląska. Po II wojnie światowej nastąpiła tam niemal całkowita zamiana ludności (odpływ i wysiedlenie Niemców). Napływowa ludność pochodziła z → repatriacji z Kresów Wschodnich (raczej z Ukrainy), a również obszarów wiejskich Polski płd. i wsch

Czym jest Ślązacy znaczenie w Słownik geografia S .