sieć osadnicza co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Osadnicza Sieć

Co to znaczy: układ → osiedli (miast i wsi) uporządkowanych przestrzennie, tzn. pozostających w pewnych stosunkach przestrzennych wynikających z ich bliższego albo dalszego sąsiedztwa; zróżnicowanych pod względem wielkościowym (→ struktura hierarchiczna) i pełniących określone → funkcje wynikające z → terytorialnego podziału pracy. Zakłada się, Iż rozmieszczenie osiedli jest funkcją ich wielkości, a osiedla podobnej wielkości spełniają podobne zadania gospodarcze i socjalne i są rozmieszczone względnie równomiernie. Stosunkowo zaawansowania terytorialnego podziału pracy i wzrostu → specjalizacji funkcjonalnej, nasilają się powiązania i współzależności pomiędzy poszczególnymi osiedlami, co prowadzi do wzrostu spójności s.o. Tradycyjna, hierarchiczna s.o., złożona z mniej albo bardziej izolowanych przestrzennie i funkcjonalnie osiedli, przekształca się wówczas w → mechanizm osadniczy

Czym jest Sieć Osadnicza znaczenie w Słownik geografia S .