serbowie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Serbowie

Co to znaczy: → naród Serbii (ok. 8,5 mln osób) zamieszkały także w innych państwach bałkańskich (Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia). Po wojnie w 1991 r. większość S. opuściła → enklawy na terenie Chorwacji (Slawonię i Krajinę) oraz część krajów bałkańskich. Na obszar centralny Bałkanów, głównie Kosowa, słowiańskie plemiona serbskie (→ Słowianie) przybyły w VII w. z terenów zach. Polski. Ich zjednoczenie nastąpiło pod koniec XII w. Wpływy bizantyjskie zaznaczyły się przyjęciem → prawosławia. S. posługują się językiem serbskim (serbsko-chorwackim), zapisując go → cyrylicą. Potężne państwo serbskie zostało jednak podbite przez → Turków, a następnie (1459 r.) na kilka wieków włączone do imperium osmańskiego. W XVII w., pod wpływem prześladowań ze strony okupanta tureckiego, znaczna część S. opuściła Kosowo, przenosząc się na obszar Wojwodiny. W ich miejsce napłynęli do Kosowa → Albańczycy. Po powstaniach narodowowyzwoleńczych przeciw Turkom w XIX w. S. uzyskali niepodległość w 1878 r. Tradycyjna serbska kultura ludowa przetrwała w niewoli tureckiej dając S. poczucie tożsamości i odrębności etnicznej. Pomogła w tym organizacja życia społecznego w → zadrugach oraz przynależność do cerkwii prawosławnej. Po II wojnie światowej Serbia weszła w skład Federacyjnej Republiki Jugosławii. Secesja Słowenii i Chorwacji w 1991 r. wywołała sprzeciw Serbii i doprowadziła do wybuchu wojny. W jej rezultacie powstało państwo Serbia i Czarnogóra. Obecnie, w wyniku referendum, Czarnogóra oddzieliła się od Serbii. Problem stanowi Autonomiczny Okręg Kosowo, gdzie wciąż dochodzi do konfliktów etnicznych. W Kosowie obecnie większość (ok. 90% ludności) stanowią napływający tam od XVII w. Albańczycy (→ mniejszość narodowa). Wojna bałkańska nasiliła exodus S. z Kosowa. W 2008 r. Kosowo ogłosiło niepodległość i zostało uznane przez wiele krajów, w tym przez Polskę.

Czym jest Serbowie znaczenie w Słownik geografia S .