sektor gospodarki co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Gospodarki Sektor

Co to znaczy: jeden z trzech fundamentalnych segmentów → gospodarki, wykształconych w historycznym rozwoju cywilizacji człowieka. Do s.g. należą: pierwszy (I) rolniczy, obejmujący → rolnictwo, → leśnictwo, → rybołówstwo i → przemysł wydobywczy; drugi (II) przemysłowy obejmujący → przemysł przetwórczy i → budownictwo; trzeci (III) usługowy – pozostałe działy, a więc szeroko rozumiane → usługi. W niektórych zestawieniach wyodrębnia się dodatkowo obszar → czwarty, jest to wysoko wyspecjalizowane usługi, typu: doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, marketing i kierowanie, działalność firm komputerowych, szkolnictwo wyższe. Wydzielanie s.g. służy aktualnie do porównywania stopnia → rozwoju gospodarczego społeczeństw różnych państw, regionów i tym podobne Odzwierciedleniem osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego i wzrastającej → urbanizacji jest malejący udział → zatrudnienia w I i II sektorze, a wzrastający w III sektorze

Czym jest Sektor Gospodarki znaczenie w Słownik geografia S .