sekta co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Sekta

Co to znaczy: ekipa wyznaniowa, która oddzieliła się od głównego nurtu danej → religii i macierzystej organizacji kościelnej, na symbol różnic w dziedzinie → doktryny religijnej, liturgii i organizacji wspólnoty religijnej. Powstaje ona na symbol protestu wobec zaniechania niektórych wartości (doktrynalnych, etycznych, rytualnych) uznanych poprzez grupę wiernych za istotne. S. mogą również powstawać wokół charyzmatycznego przywódcy potrafiącego przekonać grupę wiernych do swoich nauk. Wybrane s. aprobują normy socjalne i nie dążą do ich radykalnej zmiany, ale są s., które wyrażają dezaprobatę, a nawet przyjmują wrogą postawę wobec świata zewnętrznego (na przykład odmawiają służby wojskowej, płacenia podatków, posyłania dzieci do szkół, uczestnictwa w wyborach). Przywódcy s. stosują przeważnie schemat władzy totalitarnej, dyktując wiernym ideologię i rygorystycznie określając ich prawa i wymagania, wymagające aktywnego włączenia się w działalność ekipy. Sporo s. cechuje środowiskowa separacja i wyizolowanie. S. powstawały od zarania dziejów jako opozycja w relacji do głównego nurtu danej religii czy → Kościoła. Aktualnie definicja s. nabrało pejoratywnego znaczenia w relacji do niektórych nowych ruchów religijnych, w szczególności takich, które kompletnie (intelektualnie, duchowo i materialnie) uzależniają od siebie swych członków

Czym jest Sekta znaczenie w Słownik geografia S .