scytowie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Scytowie

Co to znaczy: → koczowniczo-pasterskie ludy (→ irańskie ludy) zamieszkujące od VII w. p.n.e. do pocz. n.e. stepy na płn. od Morza Czarnego. S. przybyli ze środk. Azji (górne dorzecze Jeniseju, pogórze Ałtaju, stepy Kazachstanu). Poprzez Przedkaukazie dotarli na teren dzisiejszego Iraku. W Biblii zostali nazwani Aszkenaz, a przez starożytnych Greków jako S. Wyparci z Bliskiego Wschodu w VII –VI w. p.n.e., zajęli obszary nad Morzem Czarnym, sięgając po Wielką Nizinę Węgierską i dalej aż do ziem obecnej Polski płd.-zach. Zajmowali się hodowlą koni, bydła i owiec, prowadzili handel (niewolnikami, zbożem) z koloniami greckimi w basenie Morza Czarnego. Długo opierali się kolejnym falom plemion napływających z Azji, ostatecznie ulegli → Sarmatom, zajmując stepy nad dolnym Dnieprem oraz na Krymie. W wierzeniach religijnych dużą rolę odgrywały kulty zwierząt (jelenia, pantery, orła). Zooantropomorficzne przedstawienia tych zwierząt były głównym motywem sztuki S. (rzeźba, ornamentyka).

Czym jest Scytowie znaczenie w Słownik geografia S .