saldo migracji co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Migracji Saldo

Co to znaczy: różnica pomiędzy wielkością napływu migracyjnego (→ imigracji) a odpływu migracyjnego (→ emigracji) w ustalonym czasie (przeważnie rejestrowana w skali roku) na danym obszarze (przeważnie dla jednostek podziału administracyjnego). Przewaga napływu ludności nad odpływem prowadzi do wzrostu zaludnienia (dodatnie s.m.), zaś przewaga odpływu ludności nad napływem (ujemne s.m.) prowadzi do spadku liczby ludności, a nawet do → depopulacji

Czym jest Saldo Migracji znaczenie w Słownik geografia S .