przemysł metalurgiczny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Metalurgiczny Przemysł

Co to znaczy: działalność gospodarcza związana z przetwarzaniem rud żelaza i metali nieżelaznych (→ hutnictwo). Obejmuje dwie gałęzie przemysłu: 1. hutnictwo żelaza – gdzie branżami są: kopalnictwo i wzbogacanie rud żelaza, metalurgia żelaza i stali, przerób złomu żeliwa i stali, jednostki pomocnicze hutnictwa żelaza (na przykład biura technologiczno -konstrukcyjne, koordynacja dostaw, dozór techniczny, kontrola jakości produkcji) i 2. przemysł metali nieżelaznych – składający się z następujących branż: kopalnictwo i wzbogacanie rud metali nieżelaznych (z wyłączeniem rud miedzi), kopalnictwo rud miedzi, metalurgia nieżelazna (bez metalurgii rud miedzi), metalurgia miedzi, przerób złomu me-tali nieżelaznych, jednostki pomocnicze przemysłu metali nieżelaznych (na przykład biura technologiczno -konstrukcyjne, koordynacja dostaw, dozór techniczny, kontrola jakości produkcji)

Czym jest Przemysł Metalurgiczny znaczenie w Słownik geografia P .