pracujący co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Pracujący

Co to znaczy PRACUJĄCY: osoby wykonujące pracę przynoszącą im → zarobek albo → dochód. To są zarówno → zatrudnieni opierając się na umowy o pracę, jak i właściciele firm i gospodarstw rolnych wraz ze stale pomagającymi członkami rodzin. Do p. należą również osoby czasowo skreślone z ewidencji, z którymi nie rozwiązano umowy o pracę (korzystające z urlopów wychowawczych i z urlopów bezpłatnych nie dłuższych jednak niż 3 miesiące). Z kolei do p. nie należą osoby wykonujące pracę na umowę -zlecenie, umowę o dzieło i korzystające z urlopów wychowawczych i urlopów bezpłatnych dłuższych niż 3 miesiące

Czym jest Pracujący znaczenie w Słownik geografia P .