organizacja społeczna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Społeczna Organizacja

Co to znaczy: 1. ustrój socjalny; układ → grup socjalnych, rodzin, jak i pojedynczych osób (jest to przedmiotów → struktury socjalnej) i więzi (zależności) występujących pomiędzy nimi, zapewniających spójność i funkcjonowanie danej → społeczności, czy także → społeczeństwa. Celem o.s. jest zapewnienie porządku społecznego, jest to równowagi w procesie życia społecznego. Jego realizację zapewnia przyjęty poprzez grupę mechanizm wartości i wynikające z niego nakazy i zakazy moralne (prawo, wierzenia religijne) i role socjalne przypisane poszczególnym członkom i grupom społecznym. Przyjmuje się, Iż ewolucyjny postęp o.s. przebiegał od organizacji rodowej (→ ród), poprzez organizację → rodowo -plemienną, plemienną (→ plemię), formowanie się związków plemion, które nabierały charakteru organizacji politycznej (ustroju politycznego), dając regularnie zalążek tworzenia się państwowości. Wskutek łączenia się plemion powstawały → ekipy etniczne, a z ich połączenia tworzą się → narody. Najwyższą metodą o.s. jest naród posiadający swoją państwowość, względnie → społeczeństwo → państwa wielonarodowego. 2. o.s. to zrzeszenie zmierzające w swej działalności w sposób zorganizowany do realizacji ustalonych celów, na przykład organizacje charytatywne (między innymi Polska Akcja Humanitarna, Lekarze bez Granic), towarzystwa krzewienia kultury, towarzystwa naukowe i in

Czym jest Organizacja Społeczna znaczenie w Słownik geografia O .