nieregularny plan miasta co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Miasta Plan Nieregularny

Co to znaczy: → układ przestrzenny → miasta powstały wskutek jego żywiołowego, spontanicznego rozwoju, zwłaszcza w początkowym etapie formowania się → struktury przestrzennej miasta, bądź też w wyniku licznych korekt dokonywanych np. pod wpływem ekspansji zakładów przemysłowych. Wynika to najczęściej z braku założeń planistycznych i nie przestrzegania żadnych zasad urbanistycznych. Poszczególne elementy zabudowy nie zachowują regularnych kształtów geometrycznych. Ulice są kręte, przecinają się pod różnymi kątami, urządzenia trwałe rozmieszczone są chaotycznie, występuje przemieszanie różnego typu zabudowy, np. mieszkaniowej i przemysłowej. Miasta takie powstawały zwłaszcza w okresie intensywnej → industrializacji, np. Ruda Śląska, Świętochłowice, Zabrze.

Czym jest Nieregularny Plan Miasta znaczenie w Słownik geografia N .