neobehawioryzm co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Neobehawioryzm

Co to znaczy: kierunek w psychologii XX w. wyjaśniający systemy zachowania się człowieka, który powstał jako opozycja do → behawioryzmu. N. wyraża pogląd, że człowiek reaguje na bodźce środowiskowe nie tylko przez odruchy, lecz również przez skomplikowane mechanizmy zachodzące w jego → świadomości (we-wnętrzne przeżycia, konstatacje, oceny, wrodzone skłonności i tak dalej). Dlatego pomiędzy impulsem a reakcją zachodzi sporo tak zwany zmiennych pośredniczących, będących interpretacją owych bodźców w umyśle człowieka, wskutek której dokonuje on wyboru reakcji na bodźce. Do zmiennych pośredniczących pomiędzy impulsem a reakcją należą między innymi → percepcja, → wyobrażenie, → wartościowanie, → postawa, decyzja

Czym jest Neobehawioryzm znaczenie w Słownik geografia N .