mocarstwo co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Mocarstwo

Co to znaczy: → państwo, które na arenie międzynarodowej występuje w roli arbitra decydującego o wielu sprawach, często narzucającego swoje zdanie innym państwom. W starożytności → mocarstwowość była przede wszystkim pochodną liczby mieszkańców (możliwość sformowania dużej armii) oraz zajmowanej powierzchni kraju (np. Chiny, Indie, Imperium Rzymskie). Wraz z rozwojem cywilizacyjno-technicznym, powstawaniem nowoczesnych organizmów państwowych, elementami sprzyjającymi mocarstwowości stały się: 1. fakt posiadania w wiekach XV–XIX → kolonii (Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rosja, Wielka Brytania, USA); 2. postęp w zakresie uzbrojenia armii (Niemcy, Wielka Brytania, USA); 3. rozwój naukowo -techniczny, → innowacyjność w gospodarce, znaczący udział w międzynarodowej wymianie handlowej (Europa Zachodnia jako całość, Japonia, USA); 4. czy też zdolność do zapewnienia własnych interesów polityczno -gospodarczych w → regionach geostrategicznych (USA). Po II wojnie światowej powstały dwa rywalizujące ze sobą m.: USA i ZSRR. W wyniku przemian ustrojowych w krajach Europy środk.wsch. nastąpił rozpad polityczny bloku socjalistycznego i utworzenie w pełni niepodległych państw. Spadkobierczynią byłego ZSRR stała się Rosja, której znaczenie na arenie międzynarodowej jest już jednak mniejsze. Wynika to nie tylko ze zmniejszenia terytorialnego (ZSRR w porównaniu z Rosją), lecz przede wszystkim z licznych wewnętrznych problemów społecznych, gospodarczych, czy też utraty politycznych wpływów w różnych częściach świata.

Czym jest Mocarstwo znaczenie w Słownik geografia M .