migrant co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Migrant

Co to znaczy: osoba uczestnicząca w migracjach, podejmująca → migrację. Z punktu widzenia obszaru, który migrant opuszcza (obszaru pochodzenia) jest on → emigrantem, zaś z punk-tu widzenia obszaru, na który migrant przybywa (obszaru przeznaczenia) jest on → imigrantem

Czym jest Migrant znaczenie w Słownik geografia M .