miejskość co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Miejskość

Co to znaczy: zespół cech charakterystycznych dla → miast, odróżniających miasta od osiedli wiejskich (→ wieś). Do fundamentalnych cech m. należą: 1. znaczna rozmiar zaludnienia, → koncentracja ludności na niewielkim terytorium, 2. zwartość i intensywność zabudowy, występowanie zabudowy wielopoziomowej; 3. nierolnicze funkcje i zróżnicowanie → struktury zatrudnienia świadczące o wielofunkcyjności (→ polifunkcyjności); 4. → miejski styl życia

Czym jest Miejskość znaczenie w Słownik geografia M .