geografia regionalna co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Regionalna Geografia

Co to znaczy GEOGRAFIA REGIONALNA: edukacja badająca zróżnicowanie zjawisk fizyczno-geograficznych, jak i społeczno -ekonomicznych we wzajemnym ich powiązaniu, przeważnie w obrębie obszarów definiowanych mianem → regionów. G.r. można podzielić na: geografię regionalną ogólną – zajmującą się światową i kontynentalną skalą badań i geografię regionalną szczegółową, przedstawiającą zjawiska geograficzne w obrębie krajów, krain geograficznych itp

Czym jest Geografia Regionalna znaczenie w Słownik geografia G .