deglomeracja co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Deglomeracja

Co to znaczy: mechanizm odwrotny do → aglomeracji, opierający na przenoszeniu różnego rodzaju działalności społeczno -gospodarczych, przeważnie → przemysłu i związanego z nimi zagospodarowania materialnego z centrów miast na ich obrzeża, czy także z miast głównych aglomeracji do → strefy podmiejskiej (d. czynna). Może być także rozumiany jako niedopuszczanie do → lokalizacji na terenie miasta nowych działalności (d. bierna). Mechanizm aglomeracji doprowadził do nadmiernej → koncentracji tych działalności na niewielkiej przestrzeni, co wywołało znaczącą uciążliwość i trudności w funkcjonowaniu (tłok, hałas, smog). Stąd pojawia się konieczność d. Ponadto d. wywołana jest działaniem prawa → renty gruntowej, tzn., Iż ceny gruntów są najwyższe w centrum miasta i maleją wraz ze wzrostem odległości od centrum – niższe są na jego obrzeżach, a najniższe poza miastem, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla nowych lokalizacji. Te rodzaje działalności gospodarczej, które wymagają sporych obszarów (terenochłonne), są przenoszone z miasta na obszary, gdzie grunty są tańsze. Do w najwyższym stopniu znanych należała d. Londynu przeprowadzana w latach 60. i 70. XX w. Z procesem d. mamy także do czynienia w → regionach nadmiernie uprzemysłowionych w wypadku, gdy władze regionalne albo krajowe preferują silniejszy postęp miejscowości obrzeża, a nie centrum regionalnego. W Polsce w najwyższym stopniu znana była d. Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w latach 50. XX w., polegająca na stworzeniu → ośrodków satelitarnych (Gołonóg, Pyskowice, Radzionków, Tychy), w celu pomniejszenia nadmiernej koncentracji ludności i zatrudnienia w obrębie rdzenia → konurbacji katowickiej

Czym jest Deglomeracja znaczenie w Słownik geografia D .