co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Cło

Co to znaczy CŁO: podatek w formie odpowiednich opłat pobieranych za → import, eksport bądź → tranzyt towarów poprzez terytorium państwa. Spotykamy różne typy c. Z punktu widzenia celu wyróżniamy: c. fiskalne (istotnie zwiększające dochody państwa) i c. gospodarcze (pobudzające bądź osłabiające dynamikę handlu zagranicznego). W obrębie c. gospodarczych występują: c. protekcyjne (zapewniające interesy państwa albo grup gospodarczych w dziedzinie produkcji rodzimych wyrobów; odmiennie ochrona → monopolu), c. antydumpingowe (zapobiegające importowi produktów, których ceny kształtują się na poziomie niższym niż wydatki wytworzenia, → dumping), c. prohibicyjne (mające na celu całkowite wyeliminowanie importu określonego towaru, co może wynikać z monopolistycznego charakteru własnej produkcji, bądź administracyjnego zakazu występowania danego wyrobu na rynku, na przykład prohibicja alkoholu w stanach zjednoczonych ameryki w latach 20. XX w.), czy także c. reglamentacyjne (regulujące rozmiar importu ustalonych towarów, na przykład kontyngenty samochodów przypadające na dany rok dla poszczególnych producentów)

Czym jest Cło znaczenie w Słownik geografia C .