bierni zawodowo co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Zawodowo Bierni

Co to znaczy BIERNI ZAWODOWO: nieaktywna zawodowo ludność posiadająca → niezarobkowe źródło utrzymania bądź pozostająca na czyimś utrzymaniu. Do b.z. należy zatem: ludność, która nie pracuje, a mimo to uzyskuje własny → dochód, na przykład emeryturę, rentę, alimenty, stypendia, zasiłki bądź utrzymuje się z wynajmu lokalu, wydzierżawienia ziemi i tak dalej; ludność utrzymywana, bezrobotna, wchodząca w skład → gospodarstwa domowego i nie posiadająca własnego dochodu (przeważnie dzieci utrzymywane poprzez rodziców). Z racji na charakter czasowy bierności zawodowej wyróżnić można: trwale b.z., jest to osoby bez możliwości aktywizacji zawodowej (osoby w wieku emerytalnym, inwalidzi) i czasowo b.z., jest to osoby z realnymi bądź potencjalnymi możliwościami aktywizacji zawodowej (młodzież ucząca się)

Czym jest Bierni Zawodowo znaczenie w Słownik geografia B .

Co znaczy Bośniacy:
Porównanie Bośnię i Hercegowinę → naród pochodzenia słowiańskiego, który od XV w. do XIX w. podlegał mocnym wpływom tureckim. Wskutek tureckiego panowania na Bałkanach B. przeszli na → islam. Regularnie bierni zawodowo co znaczy.
Krzyżówka Bahasa Indonesia:
Dlaczego indonezyjski język bierni zawodowo krzyżówka.
Co to jest Baskowie:
Jak lepiej zamieszkujący Baskonię położoną w płn. Hiszpanii, nad Zatoką Biskajską i w zach. Pirenejach. Pochodzenie B. nie jest jeszcze wyjaśnione, lecz z pewnością nie należą do → indoeuropejskich ludów bierni zawodowo co to jest.
Słownik Bezrobocie Koniunkturalne:
Kiedy związane z cyklicznymi zmianami produktywności w gospodarce (recesja, → koniunktura). Następujący w okresie recesji spadek popytu na towary i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa powoduje bierni zawodowo słownik.
  • Dodano:
  • Autor: