związek organiczny co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Organiczny Związek

Co to jest związek organiczny
każdy związek zawierający przynajmniej pierwiastek węgla i jeden albo większą liczbę pierwiastków: wodoru, halogenów, tlenu, siarki, fosforu, krzemu albo azotu, niezależnie od tlenków węgla i węglanów albo dwuwęglanów nieorganicznych

Czym jest związek organiczny znaczenie w Słownik prawo Z .