zbieranie transport odpadów co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja zbieranie i transport odpadów

Co to jest zbieranie i transport odpadów
zbieranie odpadów, poprzez służby komunalne albo podobne
instytucje lub poprzez prywatne, czy także państwowe spółki, wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa albo ośrodki rządowe, i ich transport do miejsca ich
unieszkodliwiania albo składowania;
Zbieranie odpadów komunalnych może być selektywne (jest to
realizowane specyficznie dla danego rodzaju produktu) albo nie zróżnicowane (jest to
obejmujące w tym samym czasie wszystkie odpady). Oczyszczanie ulic powinno być
wykazywane w części dotyczącej odpadów publicznych i zbierania odpadków z
ulic. Nie dotyczy również usług w dziedzinie odśnieżania.
Transport odpadów obejmuje przemieszczanie odpadów z miejsc
ich wytwarzania do miejsc ich wykorzystywania, unieszkodliwiania (łącznie ze
składowaniem) albo miejsc gromadzenia, w tym ich przemieszczania do odbiorcy i
od odbiorcy odpadów

Czym jest zbieranie i transport odpadów znaczenie w Słownik prawo Z .