zaświadczenie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Adr Zaświadczenie

Co to jest zaświadczenie ADR
zaświadczenie
o ukończeniu poprzez kierowcę, z rezultatem pozytywnym, kursu dokształcającego
początkowego albo kursu dokształcającego doskonalącego dla kierowców
przewożących wyroby niebezpieczne, zwanych dalej "kursami
dokształcającymi";

Czym jest zaświadczenie ADR znaczenie w Słownik prawo Z .