zarządzanie ograniczeniami co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Systemowymi Ograniczeniami Zarządzanie

Co to jest kierowanie ograniczeniami systemowymi
działalność
gospodarcza realizowana poprzez operatora mechanizmu przesyłowego albo dystrybucyjnego
w ramach świadczonych usług przesyłania albo dystrybucji w celu zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania mechanizmu gazowego lub mechanizmu elektroenergetycznego
i zapewnienia, odpowiednio z przepisami,
wymaganych parametrów technicznych paliw gazowych albo energii elektrycznej w
przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w przepustowości tych
mechanizmów;

Czym jest zarządzanie ograniczeniami znaczenie w Słownik prawo Z .