zamknięte użycie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Gmo Użycie Zamknięte

Co to jest zamknięte użycie GMO
każde działanie opierające na modyfikacji genetycznej organizmów albo hodowaniu, przechowywaniu, transportowaniu, niszczeniu, usuwaniu albo wykorzystywaniu GMO w jakikolwiek inny sposób, w trakcie którego są użytkowane zabezpieczenia, zwłaszcza w formie zamkniętej instalacji, pomieszczenia albo innej fizycznej bariery, w celu efektywnego ograniczenia kontaktu GMO z ludźmi i środowiskiem

Czym jest zamknięte użycie GMO znaczenie w Słownik prawo Z .