zakład górniczy co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Górniczy Zakład

Co to jest zakład górniczy
wyodrębniony technicznie i
organizacyjnie zespół środków wykorzystywanych bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze
złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane i technologicznie powiązane
z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze;

Czym jest zakład górniczy znaczenie w Słownik prawo Z .