władze centralne co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Centralne Władze

Co to jest władze centralne
wszystkie ośrodki władz publicznych włączone do Mechanizmu
Rachunków Narodowych (SNA) Narodów Zjednoczonych:
(I) ministerstwa,
urzędy i inne ośrodki administracji, wojsko i ośrodki porządku publicznego,
ośrodki zajmujące się promowaniem wzrostu gospodarczego, opieki socjalnej i
rozwoju technologicznego, zapewnieniem usług w dziedzinie szkolnictwa, zdrowia,
kultury, rekreacji i innych usług społecznych i socjalnych bezpłatnych albo
świadczonych w cenach sprzedaży nie pokrywających w pełni wydatków produkcji;
(II) inne instytucje
niedochodowe wykorzystywane gospodarstwom domowym albo przedsiębiorstwom handlowym,
które są w całości albo raczej finansowane i kontrolowane poprzez władze
publiczne albo które obsługują w pierwszej kolejności ośrodki rządowe;
(III) ubezpieczenia
socjalne dla sporych grup socjalnych, ustanowione, kontrolowane albo
finansowane poprzez rząd;
(IV) przedsiębiorstwa
państwowe (nie stowarzyszone jednostki publiczne), które w pierwszej kolejności
produkują towary i świadczą usługi dla rządu albo które w pierwszej kolejności
sprzedają towary i usługi obywatelom, lecz nie działają na sporą skalę;
(V) organy
przechowujące oszczędności obywateli i udzielające pożyczek, które są finansowo
zintegrowane z rządem albo które nie mają upoważnienia do nabywania środków
finansowych albo zaciągania zobowiązań na rynku kapitałowym

Czym jest władze centralne znaczenie w Słownik prawo W .