użytkownik urządzenia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Urządzenia Użytkownik

Co to jest użytkownik urządzenia
podmiot uprawniony opierając się na określonego tytułu prawnego
do władania urządzeniem w celu jego eksploatacji odpowiednio z wymogami ochrony
środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie

Czym jest użytkownik urządzenia znaczenie w Słownik prawo U .