wodne urządzenia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Wodne Urządzenia

Co to jest URZĄDZENIA WODNE: urządzenia wodne
urządzenia wykorzystywane kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, a zwłaszcza:
a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a również poldery przeciwpowodziowe, kanały i rowy,
b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
c) stawy rybne i stawy przydzielone do oczyszczania ścieków, rekreacji albo innych celów,
d) obiekty wykorzystywane do ujmowania wód powierzchniowych i podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych wykorzystywane do wprowadzania ścieków do wód albo urządzeń wodnych i wyloty urządzeń wykorzystywane do wprowadzania wody do wód albo urządzeń wodnych,
g) stałe urządzenia wykorzystywane do połowu ryb albo do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
i) stałe urządzenia wykorzystywane do dokonywania przewozów międzybrzegowych

Czym jest urządzenia wodne znaczenie w Słownik prawo U .