techniczne urządzenia co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Techniczne Urządzenia

Co to jest URZĄDZENIA TECHNICZNE: urządzenia techniczne
urządzenia, które mogą
stwarzać zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzkiego i mienia i środowiska
w wyniku:
a) rozprężenia cieczy albo gazów znajdujących się pod ciśnieniem
różnym od atmosferycznego,
b) wyzwolenia energii potencjalnej albo kinetycznej przy
przemieszczaniu ludzi albo ładunków w ograniczonym zasięgu,
c) rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych w trakcie ich
magazynowania albo transportu;

Czym jest urządzenia techniczne znaczenie w Słownik prawo U .