urządzenia monitoringu co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Monitoringu Do Urządzenia

Co to jest urządzenia do monitoringu
urządzenia techniczne użytkowane w procesie monitoringu. Mogą
one pracować albo nie pracować w sieci i mogą dotyczyć albo nie dotyczyć monitorowania
jednego szczególnego elementu środowiska (zintegrowane stacje monitoringu dla
powietrza, wody, gleby i tym podobne). Urządzenia do monitoringu powietrza nie obejmują
stacji meteorologicznych;

Czym jest urządzenia do monitoringu znaczenie w Słownik prawo U .