urządzenia budowlane co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Budowlane Urządzenia

Co to jest urządzenia budowlane
urządzenia techniczne powiązane z przedmiotem budowlanym, zapewniające sposobność
użytkowania obiektu odpowiednio z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym wykorzystywane oczyszczaniu albo gromadzeniu ścieków, a również
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

Czym jest urządzenia budowlane znaczenie w Słownik prawo U .