uprawnienie emji co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Emisji Do Uprawnienie

Co to jest uprawnienie do emisji
uprawnienie do wprowadzania do
powietrza w ustalonym czasie ekwiwalentu w razie gazów cieplarnianych albo 1
Mg jednej z pozostałych substancji, które może być sprzedane, przeniesione albo
umorzone na zasadach ustalonych w ustawie

Czym jest uprawnienie do emisji znaczenie w Słownik prawo U .