udostępnianie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Udostępnianie

Co to jest udostępnianie
umożliwianie fotografowania albo filmowania w celach zarobkowych
i korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w celach naukowych,
edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych

Czym jest udostępnianie znaczenie w Słownik prawo U .