termiczne przekształcanie co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja Odpadów Przekształcanie Termiczne

Co to jest termiczne przekształcanie odpadów
mechanizm utleniania gazowych, ciekłych albo stałych odpadów,
przebiegający w wysokiej temp. (ponad 600°C), przekształcają je w
gazy, substancje ciekłe i pozostałości stałe. Powstające spaliny mogą być uwalniane
do atmosfery (z odzyskiem albo bez odzysku ciepła i z oczyszczaniem albo nie),
a powstały żużel albo popiół składowane są na składowiskach. Kluczowymi
urządzeniami technologicznymi użytkowanymi do termicznego przekształcania
odpadów są: piece obrotowe, piece wielokomorowe i piece fluidalne.
Pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów mogą być czasem uznawane za
odpady niebezpieczne. Termiczne przekształcanie odpadów może odbywać się na
lądzie albo na morzu. Energia cieplna wydzielająca się w trakcie procesu spalania
może, albo nie, być wykorzystana do wytwarzania pary, gorącej wody albo energii
elektrycznej.
Termicznym przekształcaniem odpadów może być:
a) spalanie odpadów
poprzez ich utlenianie,
b) inne mechanizmy
termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i mechanizm
plazmowy, o ile substancje powstające w trakcie tych mechanizmów termicznego
przekształcania odpadów są w dalszym ciągu spalane

Czym jest termiczne przekształcanie znaczenie w Słownik prawo T .