substancji poziom powietrzu co to znaczy

Czy przydatne?

Definicja substancji poziom w powietrzu

Co to jest substancji poziom w powietrzu
stężenie substancji w powietrzu odnosząc się do ustalonego czasu albo opad takiej substancji odnosząc się do ustalonego czasu i powierzchni, nie mniej jednak:
a) poziom dopuszczalny - to jest poziom substancji, który ma być osiągnięty w ustalonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza,
b) poziom docelowy - to jest poziom substancji, który ma być osiągnięty w ustalonym czasie dzięki ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten ustala się w celu zapobiegania albo ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi albo środowisko jako całość,
c) poziom celu długoterminowego - to jest poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi albo środowisko jako całość jest niewiele prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, niezależnie od sytuacji, gdy nie może być osiągnięty dzięki ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych

Czym jest substancji poziom w powietrzu znaczenie w Słownik prawo S .